SUUNNITTELU

Huhtamo keskittyy työskentelyssään luovaan suunnitteluun. Ideoiden lähtökohtina ovat usein luonnossa koetut elämykset. Toisinaan teema on lähtenyt liikkeelle jo aiemmin esillä olleesta muodosta. Samat muodot voivat siten toistua litografioissa ja reliefeissä kaksiulotteisina ja muuttua veistoksissa ja mobileissa kolmiulotteisiksi.

Huhtamo hahmottaa muotoa ja rakennetta sekä teoksen oikeaa kokosuhdetta piirtämällä. Tämän lisäksi hän leikkaa ja taivuttelee paperia, muovia, peltiä ja rautalankaa muotoillen niistä pieniä malleja. Syntyneet luonnokset ja mallit käyvät läpi monia kehitysvaiheita. Osasta tehdään materiaalimalli ja vain muutama päätyy varsinaiseksi veistokseksi.

   

Tietokonesuunnitelma teoksesta "Olomuotoja" 1999
Julkisia teoksia suunnitellessaan Huhtamo käyttää apunaan sijoitusympäristön pienoismallia. Hän tarkastelee teoksen luonnosta pienoismalliin sijoitettuna. Kolmiulotteinen malli auttaa hahmottamaan vallitsevia olosuhteita kyseisessä tilassa. Tietyssä skaalassa työskentely helpottaa myös teoksen kustannusten laskemista ja teknistä suunnittelua. Huhtamo on käyttänyt 1980-luvun puolivälistä lähtien apuvälineenään tietokonetta. Tietokoneohjelma havainnollistaa luonnoksen kolmiulotteisena sekä mahdollistaa jatkokehittelyn ja teoksen tarkastelun tulevassa sijoituspaikassa. Huhtamon ensimmäinen tietokoneavusteisesti suunniteltu ja toteutettu julkinen teos on Forssan kirjastotalon Reliefi vuodelta 1987.