TEOSTEN MUOTOKIELI

Huhtamon tyyliä on usein kuvattu "Huhtamolaiseksi", mikä kertoo hänen taiteensa omintakeisuudesta. Abstrakti muotokieli on lähtöisin modernin kuvanveiston perinteestä, ja hänelle on ominaista vapaa ilmaisuvoimainen muotojen tutkiminen. Graafisten vedosten, tekstiiliteosten ja veistosten keskeisiä elementtejä ovat erilaiset geometriset ja orgaaniset muodot sekä niitä rytmittävät suorat ja kaarevat linjat.

Huhtamon teräskonstruktioita on luonnehdittu "avaruusgrafiikaksi". Juhani Pallasmaan mukaan Huhtamon veistokset ovat kuin tilaan tehtyjä piirroksia, eräänlaisia rytmitapahtumia tilassa. Pallasmaa ehdottaakin osuvasti, että Huhtamon veistosten yhteydessä olisi sopivinta puhua piirretystä veistotaiteesta perinteisen kuvanveiston muovailu- ja veistämisprosessin sijasta.

   

Veistos "Duetto" 1999

Pienoismalleja Huhtamon ateljeesta.
Huhtamon teosten on myös sanottu olevan sensuaalisia, aistillisuutta korostavia. Veistoksissa on nähty kätkettyä figuratiivisuutta, ihmishahmoja, hyönteisten ja kasvien rytmiikkaa sekä muita viitteitä luontoon. Vaikka vastaanottaja usein löytääkin Huhtamon konstruktioista jotain tunnistettavaa, pysyvät abstraktit teokset avoimina yhä uusille tulkinnoille.