JULKISIA TEOKSIA VUOSILTA 1976-2002
-Pinnassa - Tilassa - Liikkeessä

 

Huhtamon työskentelyssä keskeisenä lähtökohtana on julkiselle teokselle osoitettu tila. Hän on tehnyt moniosaisia tilateoksia, jotka elävät seinien ja ikkunapintojen rajaamissa sisätiloissa, sekä reliefejä rakennusten julkisivuihin ja sisäseiniin. Teokset rakentuvat herkistä lankamaisista viivastoista tai voimakkaista tilaa hallitsevista teräsmuodoista. Mobilet liikkuvat muodostaen heijastumia ja varjoja ympäröivään tilaan.