LÄHTEET

Kari Huhtamon haastattelu 25.5.2002, Malmi, Helsinki. Haastatellut Hanne Luukkanen.
Kari Huhtamon lehtileikearkisto, Malmi, Helsinki.
Tähtinen, Peerit (toim.), 1991. Kari Huhtamo – kuvanveistäjä. Pohjoinen, Oulu.
Valjakka, Timo, 1999. Kari Huhtamo. Otava, Keuruu.
Valkonen, Markku, 1984. Kari Huhtamo – kuvanveistäjä. Kari Huhtamo, Helsinki.
"Through the Steel" - Teräksen läpi, Oy Filmikonttori LTD, Finland.


TOTEUTUS

Tekstisisältö: Hanne Luukkanen
Visuaalinen ja tekninen toteutus: Susanna Perälampi